O nama

Gorenje Servis Zop uspešno posluje kao porodična firma preko dve decenije, tačnije, osnovana je 1993. godine kao „S.Z.R Tehnoservis ZOP“.

1993. godine kada je S.Z.R Tehnoservis Zop osnovan bio je prvi i jedini Gorenje servis u novoosnovanoj državi Jugoslaviji.

Jedan od prioritetnih ciljeva poslovne politike bilo je pružanje kvalitetne usluge servisiranja malih i velikih kućnih aparata za domaćinstvo marke Gorenje, kako u servisu tako i na terenu. Oslanjajući se na višegodišnje iskustvo u elektronici, elektrotehnici i automatici, uz ugradnju iskljucivo originalnih rezervnih deova “Gorenje” uspevamo da odrzimo kvalitet nasih usluga.

Gorenje servis ZOP je zahvaljujući kvalitetu u pružanju usluga zauzela stabilno mesto i dobru tržišnu pokrivenost u Beogradu. Preko dve decenije uspešno izvršava sve zadatke i ciljeve koje postavlja Gorenje Beograd.

CILJ POSLOVANJA

Jedan od kratkoročnih ciljeva Gorenja je investiranje u proširenu i savremeno-organizovanu servisnu mrežu koja će dodatno pratiti potrebe i brigu naših potošača vezanu za njihove aparate u garantnom I post gantnom roku. Osnovni cilj savremenog servisa je održavanje aparata Gorenje sa originalnim rezervnim delovima na zadovoljstvo korisnika za dugi životni period.

Brzo i kvalitetno urađena usluga nije jedina mera za kvalitet obavljenog posla. Tržište i stranke, osim toga što traže i očekuju stručno obavljenu popravku, žele i nadaju se profesionalnom, poslovnom i kvalitetnom odnosu servisera. Zadovoljstvo naših kupaca odnosno korisnika usluga od ključnog je značaja za uspešan rad i opstanak svake organizacije. Dobra preduzeća znaju da je lakše (jeftinije) zadržati postojećeg potrošača nego naći novog.

Kontakt naših dobro podučenih servisera sa strankom - korisnikom našeg proizvoda, predstavlja jedini direktan kontakt stranke sa Gorenjem. Zbog toga je vrlo značajno da je celokupan odnos servisera, zajedno sa njegovim vizuelnim izgledom, odelom, verbalnom komunikacijom i stručnošću obavljenog posla bude savršen.

Copyright 2014 - gorenjeservizop.rs | Sva prava zadržana